Det sker

Læs: Køng Museum pressemeddelelse sommerudstilling dyreliv 2021

————————————————————————————————————-

Nyt fra Køng Borgerforening

Bestyrelse møde 5/5-21 hos Kurt.

Deltagere. Kurt , Henrik , Allan , Bjarne , Bøje.

Pkt.1 Tilbud på udvendig maling på Bygaden 20 Køng.

Vi har hentet tilbud på udvendig maling på Bygaden 20 Køng, og opgaven bliver udført August 2021.

Pkt.2  Mødet med vordingborg kommune. D. 3/5-21.

I mødet deltog Kurt , Henrik , Allan , fra Køng Borgerforening og Lise Thorsen og Michael fra vordingborg kommune.
Mødet var positivt, oplæg fra Køng Borgerforening blev gemmengået, vordingborg Kommune vender tilbage med en løsning på Div. Punkter.

Pkt.3 Evt


Til Køng Vandværks medlemmer!

Årets generalforsamling udsættes til Corona-restriktionerne er ophævet.

Indkaldelse vil ske på sædvanlig vis.

Regnskabet med budget vil være tilgængeligt på vores hjemmeside i løbet af Februar måned.

Takster fortsætter uændret i henhold til nuværende takstblad. (se hjemmeside). Forbehold for ændring af afgifter til staten.

Venlig hilsen Bestyrelsen.