Det sker

Madaften i Spindeskolen fredag d. 18 November  kl. 18.00

Pris og tilmelding kommer snart.


img022

images2TE8MX5M-300x300

Hjertestarterskab ved Min Købmand i Køng

Alle Foreninger,Firmaer og Privatpersoner der giver

mere end kr. 1000,-,kan få deres   navn på sponsortavlen ved Hjertestarteren.Mindre beløb modtages også med tak,kan sættes ind på kontonr.:                                       5479-2719565.

Forløbige støtter er :

    Køng-Svinø Menighedsråd med kr.1000,-

    ISG-Svend Gønge med                    kr.1000,-

    Køng Husflidsforening med         kr.1000,-

    Støtteforeningen Køng Museum kr.1000,-

————————————————————————————————————————–

Køng Museum 

Inviterer til fernisering Lørdag 3. September kl.14.

udstillingen NærVær på Køng Museum, varer til d. 23 oktober 2016.

Læs mere på Køng Museums hjemmeside.

 


 

 

Landet mellem Fjordene.

Landsbyklyngeprojekt for borgere i Bårse-Beldringe,Køng.Lundby,Sværdborg,Svinø og Udby

———————————————–

Køng Borgerforening.

Billeder fra en god Havefest i Spindeskolens have 29 juli 2016:

6. Havefest i Køng 29. juli 2016 5. Havefest i Køng 29. juli 2016

 

 

 .

Referat fra landsbyklyngemøde i Køng Forsamlingshus.

Læs her:REFERAT 2016-01-11 (1)

Referat fra landsbyklyngemøde d.8.februar.

læs her: REFERAT 2016-02-08

Næste møde mandag d. 14.marts kl.19.00 i Graverboligen Hastrupvej 2 i Beldringe.

 Læs her: REFERAT 2016-03-14 (1)

Næste offentligt  møde mandag d. 11. april kl. 19. i Lundby Bibliotek.

Læs her:REFERAT 2016-04-11 (2)

Næste offentligt møde er  Mandag d. 9. maj i Bårse Skole.

REFERAT 2016-02-08

Næste Styregruppemøde er mandag d. 13. maj i Spindeskolen,Bygaden 22,Køng.

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Køng Borgerforening:

       Jens larsen: Formand

Jens Hallqvist :Næstformand og Sekretær.

Preben Larsen : Kasserer og Webmaster.

Hans  Jensen : Medlem af Bestyrelsen.

Bjarne Kristiansen:Medlem af Bestyrelsen.

Anette Bækgaard : 1. Suppleant.

: 2. Suppleant.

.

 

.

 

 

 

Fotogruppen  “Kafe  Køng”

Fotogruppen ”Kafé Køng” udstiller i Kulturarkadens forhal i oktober, hvor en gruppe medlemmer viser et bredt udvalg af fotos.
Motiverne spænder vidt, og fotografierne er primært stemningsbilleder af forskellig art.

Spindeskolen på Bygaden i Køng danner rammen om fotogruppens to månedlige møder, hvor medlemmerne inspirerer hinanden og udvælger månedens billede.
Fotogruppen er åben for nye medlemmer, oplyser Frantz Hansen, der er formand for de fotointeresserede i Køng.

Næste møde i Fotogruppen : Onsdag d.14. september  2016 kl.19. i Spindeskolen.

20160523_131008

Månedens billede august 2016. Foto: Winie Jaaouane.

 Køng Forsamlingshus.
Køng Forsamlingshus som hidtil har været kommunal bliver fra nytår
til et egnshus og bliver ligestillet med alle andre forsamlingshuse i
kommunen.
Fremover skal alle forsamlingshuse drives på ens vilkår.
Støtten fastsættes ud fra husets størrelse, og de skal alle, uden
betaling, stille lokalerne til rådighed for folkeoplysende foreninger.
Private skal betale for at leje lokalerne til for eksempel fester.
Køng Forsamlingshus får et ekstraordinært tilskud til udvendig
istandsættelse.