Det sker

 img001


 

Generalforsamling

I

Køngborgerforening den 29/3 kl 19.00

I Spindeskolen

 

1.Valg af ordstyrer

Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner

Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud.

Forslag fra bestyrelsen

Indkomne forslag

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af suppleanter

Valg af kritisk revisor og ekstern professionel revisor

Eventuelt

Hilsen Bestyrelsen


 

 

 

 

Januar måneds billed Trangravsbroen. Foto Winie Jaaouane

Januar måneds billed Trangravsbroen.
Foto Winie Jaaouane


 

Hjælp


 

 

images2TE8MX5M-300x300

Hjertestarter opsat ved Min Købmand i Køng

Følgende Firmaer og Foreninger 

 har doneret  et beløb til hjertestarteren.

    Køng-Svinø Menighedsråd, ISG-Svend Gønge

Køng Husflidsforening, Støtteforeningen Køng Museum

 Køng Auto A/S, og Køng Sognearkiv

Samt borgere i Køng og omegn.

————————————————————————————————————————–

 

 

Landet mellem Fjordene.

Landsbyklyngeprojekt for borgere i Bårse-Beldringe,Køng.Lundby,Sværdborg,Svinø og Udby

———————————————–

Køng Borgerforening.

Billeder fra en god Havefest i Spindeskolens have 29 juli 2016:

6. Havefest i Køng 29. juli 2016 5. Havefest i Køng 29. juli 2016

 

 

 .

Referat fra landsbyklyngemøde i Køng Forsamlingshus.

Læs her:REFERAT 2016-01-11 (1)

Referat fra landsbyklyngemøde d.8.februar.

læs her: REFERAT 2016-02-08

 Læs her: REFERAT 2016-03-14 (1)

Læs her:REFERAT 2016-04-11 (2)

REFERAT 2016-02-08


 

Bestyrelsen for Køng Borgerforening:

       Jens larsen: Formand

Jens Hallqvist: Næstformand og Sekretær.

Preben Larsen: Kasserer og Webmaster.

Hans  Jensen: Medlem af Bestyrelsen.

Bjarne Kristiansen: Medlem af Bestyrelsen.

Anette Bækgaard: 1. Suppleant.

: 2. Suppleant.

.

 

.