Det sker

 

  Læs referat fra generalforsamlingen 2023:   GF Referat 2023

…………………………….

KØNG BORGERFORENING

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25.04.2023 kl 19,00 i Køng Engshus.

Dagsorden:

Valg af ordstyrer

Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner

Forelæggelse af årsregnskab

Indkomne forslag . Der er ikke modtaget forslag.

Vedtægtsændringer forslag fra bestyrelsen

Valg til bestyrelsen

På valg er Henrik, Bjarne og Allan der alle modtager genvalg.

Valg af suppleanter

Valg af kritisk revisor og ekstern revisor

Eventuelt.

Kl ca 20.00 Daniel Irvold orienterer om hvad der sker i Kommunalbestyrelsen som vedrører vores område.

Kl ca 20.15 EuroWind Energy vindmøller i Køng Mose, med mulighed for fjernvarme til lokalområder.

Læs: 2022 – Ledelsens Regnskabserklæring 841891

Læs: 2022 – Skattemæssigt årsregnskab 841891

Læs: 2022 – Årsrapport 841891 (1)

————————–

 

——————————————————-

Kære alle!

Jeg sender her på Køng Museums Støtteforenings vegne.
Invitation til Kunsthåndværkermarked d. 11. juni.

Vi håber, du/I har lyst til at have en stand.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Venlig hilsen
Køng Museums Støtteforening
Bodil Mortensen

mail: bodilmortensen@stofanet.dk
telefon: 24 62 30 51

Læs:  Køng Museum Invitation til Kunsthåndværkermarked 11062023

—————————————————–

Fernisering Køng Museum 2. april 2023 

Det er snart Påske, og Køng Museum åbner dørene for sæsonen med et stor forårsudstilling. Se vedlagte pressemeddelelse.
 
Med venlig hilsen
Køng Museums Støtteforening

 

Køng Museum
Bygaden 27
4750 Lundby
 
 
Annette Graae. Get Attach

 

Fuldby Keramik.


Inger Odgaard. Get Attach.
 

 

 

 

————————-