Det sker

Læs: Køng Museum pressemeddelelse Åbent Hus 30.05.2021

Nyt fra Køng Borgerforening

Bestyrelse møde 5/5-21 hos Kurt.

Deltagere. Kurt , Henrik , Allan , Bjarne , Bøje.

Pkt.1 Tilbud på udvendig maling på Bygaden 20 Køng.

Vi har hentet tilbud på udvendig maling på Bygaden 20 Køng, og opgaven bliver udført August 2021.

Pkt.2  Mødet med vordingborg kommune. D. 3/5-21.

I mødet deltog Kurt , Henrik , Allan , fra Køng Borgerforening og Lise Thorsen og Michael fra vordingborg kommune.
Mødet var positivt, oplæg fra Køng Borgerforening blev gemmengået, vordingborg Kommune vender tilbage med en løsning på Div. Punkter.

Pkt.3 Evt

Referat bestyrelse møde d. 28/4-21

Referat . Deltagere Kurt , Allan , Henrik , Bjarne , Bøje.
Pkt. 1  Referater fra Bestyrelse,s møder.
3 Referater fra 2020 er gemmengået og godkendt og underskrevet
Pkt. 2 Vedtægter
Nye vedtægter er gemmengået. Vedtægter skal fremlægges på  kommende generalforsamling.
Pkt.3 Generalforsamling / Valg af Bestyrelse
Generalforsamling bliver i løbet af sommeren dato  U kendt endnu pga. CORONA.
På valg 2021 er Bjarne, Allan , Henrik.
På valg 2022 Kurt ,Bøje.
Pkt.4 Regnskab / Årsregnskab
Udkast til årsregnskab er gemmengået. Bank konto er forlagt af Allan.
Pkt.5 vedligeholdelse af Bygaden 20 ( maling mm).
Vi har fået tilbud på maling af Bygaden 20 alt incl. Og på lørdag d. 1/5-21 kommer en anden og giver tilbud. Div træ opgaver bliver lavet og malingen bliver fortaget i løbet af sensommeren
Kurt informere om nogle manglende opgaver.
Pkt.6 Møde med vordingborg kommune.
Kurt har aftalt møde med kommunen på mandag d. 3/5-21 kl. 12.30 Kurt , Allan , Henrik ,deltager
Angående div. Ting vi ønsker at få lavet. Bla. fortorv, kantsten, vejbrønde mm.
Pkt. 7 Spindeskolen.
Muldvarpskud jævnet og Bjarne har slået græs, ukrudt  fjernes.
Pkt. 8 Arbejdes dage Bygaden
Kurt forslå dem der kan fredag(e) og ellers lørdage opstart 7/5-21 kl. 8,30 og lørdag d. 8/5-21 kl.8,30
Og ellers bliver der aftalt fra gang til gang.
Pkt. 9 Evt.
Intet

Referater Køng Borgerforening d. 19.09.2020


Køng Museum åbner igen 24. april med

Papirkunst

Læs Pressemeddelelse: Køng Museum pressemeddelelse Papirkunst forår 2021


Kære venner af Køng Museum
Efter de sidste nye meldinger kan vi åbne Køng Museum lørdag den 24. april, hvor vi har fernisering på den længe ventede udstilling:  PAPIRKUNST, klippet, klistret, formet, foldet, syet og vævet.
Efter de nye regler kræver det fremvisning af Corona pas for at komme på museum, så det må vi bede jer fremvise ved indgangen.
Støtteforeningens generalforsamling er ligeledes udskudt til den 24. april kl. 17. Se vedlagte nyhedsbrev for yderligere detaljer om tilmelding og de andre nyheder.
Vi glæder os til åbningen af museet og til at se alle vore gode venner af Køng Museum igen.
Mange venlige hilsener
Køng Museums Støtteforening
Køng Museum
Bygaden 27
4750 Lundby

Til Køng Vandværks medlemmer!

Årets generalforsamling udsættes til Corona-restriktionerne er ophævet.

Indkaldelse vil ske på sædvanlig vis.

Regnskabet med budget vil være tilgængeligt på vores hjemmeside i løbet af Februar måned.

Takster fortsætter uændret i henhold til nuværende takstblad. (se hjemmeside). Forbehold for ændring af afgifter til staten.

Venlig hilsen Bestyrelsen.


Nyhedsbrev fra Køng Borgerforening

Køng Borgerforening

NYHEDSBREV NOVEMBER 2020:

Kære alle borgere i Køng Sogn (Køng, Kostræde Banker og Sallerup).

Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen informere om, hvad der sker og er sket i Køng Borgerforening.

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 22. juli 2020. På generalforsamlingen valgte de fleste fra bestyrelsen at fratræde. Der var kun Bjarne Kristiansen som ville forsætte.

Der skulle så vælges 4 nye + 2 suppleanter til en ny bestyrelse. Der var heldigvis fremødt 21 personer til generalforsamlingen. Og flere af disse var villige til at tage en tørn i Køng Borgerforening.

Der skal herfra rettes en stor tak til den tidligere bestyrelse, som har lavet et stort stykke arbejde i gennem mange år i Køng Borgerforening.

TAK FOR DET !!!

Den nye bestyrelse konstituerede sig således:

Formand:

Kurt Pedersen Næstvedvej 458 Køng

Næstformand:

Henrik Andersen Bankevejen 5 Kostræde Banker

Kasserer:

Allan Hansen Dueurtvej 14 Kostræde Banker

Sekretær:

Bøje Nielsen Bygaden 54 Køng

Bestyrelsesmedlem:

Bjarne Kristiansen Bygaden 37 Køng

Suppleanter:

Agni Andersen Bankevejen 1 Kostræde Banker

Gitte Larsen Bygaden 42 Køng.

Det første bestyrelsen foretog sig, var at opsige lejemålet med Køng Museum vedrørende Spindeskolen. Dette lejemål ophører den 31.12.2020.

Herudover gik lejeren af butikken Bygaden 20 Køng,  JK Rental konkurs. Dette har medført en masse ekstra arbejde, idet butikken skulle tømmes og rengøres.

Det næste problem var så at få fat i ny lejere, således at der kunne komme husleje ind til foreningen.

Bestyrelsen har igennem de sidste 2 måneder arbejdet med en seriøs lejer. Og den 5 november 2020 kunne vi så underskrive lejekontrakt med Nordic Pack Emballager der overtager lejemålet den 1. marts 2021.

Virksomheden beskæftiger sig med om pakning af emballage til flere forskellige brancher. Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed er op startet i 1999 og beskæftiger en del ungarbejdere samt lagerpersonale.

Indehaverene af virksomheden bor privat i Sallerup.

Bestyrelsen glæder sig meget til samarbejdet og at den nye virksomhed kommer til byen.

Inden lejemålet overdrages, skal bestyrelsen og en del frivillige i gang med at tilrette lejemålet til de nye lejere. Der skal opsættes ny port ud mod Bygaden, laves større rampe ud mod Bygaden. Opsættes skillevægge inde i butikken, nedpilles nogle gasbeton vægge. Herudover skal der males og loftbelysning skal udskiftes til LED belysning.

Udenoms arealet skal også have en omgang. Således at alt er pænt og flot til de nye lejer overtager.

Hvis du har lyst til at være med, eller bare se hvad der sker i butikken er du altid velkommen til at kigge ind.

Det næste bestyrelsen skal i gang med, er at tilrette vedtægterne, således at de er rettidige, her skal blandt andet rettes i formåls paragraffen, som i dag omhandler, at der skal være en dagligvare butik i Køng. Dette formål er indfriet, efter vi har fået Rema 1000 i 2019. De nye vedtægter skal fremlægges og godkendes på vores næste generalforsamling til foråret 2021.

Herudover overvejer bestyrelsen at tage kontakt til Vordingborg Kommune for at få en drøftelse over flisefortov i Køng, samt yderligere gadebelysning i Kostræde Banker.

Hvis der er nogen som sidder og brænder med ønske om forbedringer i området, så kontakt os.

Med venlig hilsen

Køng Borgerforening