Det sker

Link Til siden: http://lundbylokalraad.dk/?page_id=348


Køngborgerforening forsætter den ordinære Generalforsamling

Mandag 20/5 kl 19

I Spindeskolen

Dagsorden

 1.Valg af ordstyrer

  1. Forelæggelse af årsregnskab, herunder bestyrelsens meddelelse om

    anvendelse af årets overskud.

  1. Forslag fra bestyrelsen

      Vedtægts ændringer

      Opsigelse at lejemålet Spindeskolen

  1. Indkomne forslag
  2. Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg

     Jens Larsen Ønsker genvalg

      Bjarne Kristiansen Ønsker genvalg

  1. Valg af suppleanter
  2. Valg af kritisk revisor og ekstern professionel revisor
  3. Eventuelt

Hilsen Bestyrelsen

 

Årsrapport 2018 i udkast

Skattemæssige specifikationer 2018 i udkast