Det sker

_______________________________________________________________________________________

 

Landet mellem Fjordene.

Landsbyklyngeprojekt for borgere i Bårse-Beldringe,Køng.Lundby,Sværdborg,Svinø og Udby

———————————————–

Køng Borgerforening

Havefest i Spindeskolens Have

Fredag d.29.Juli kl.18

Platte og Musik med

Johnny Hansen

Kr.100,-

Billetter købes hos Min Købmand i Køng.

Drikkevarer købes på Pladsen.

 

 .

20151127_161558

Møde om landsbyklynger i Køng Forsamlingshus Mandag d. 11.Januar kl.18.00

Alle er meget velkomne.

Læs denne artikel/pdf fil til inspiration til mødet.

Klik her: 201511241101 (1)

Klik her; Vis nyhed – Vordingborg Kommune

Et godt møde i Køng Forsamlingshus.

Foreløbigt referat fra mødet i Køng Forsamlingshus.

Læs her: Klyngesamarbejde kørt i stilling _ Sydsjællands Tidende

Referat fra landsbyklyngemøde i Køng Forsamlingshus.

Læs her:REFERAT 2016-01-11 (1)

Næste møde i Svend Gønge Hallens cafeterie mandag d. 8.februar kl.19. til 21.der serveres kaffe og kage .

Referat fra landsbyklyngemøde d.8.februar.

læs her: REFERAT 2016-02-08

Næste møde mandag d. 14.marts kl.19.00 i Graverboligen Hastrupvej 2 i Beldringe.

 Læs her: REFERAT 2016-03-14 (1)

Næste offentligt  møde mandag d. 11. april kl. 19. i Lundby Bibliotek.

Læs her:REFERAT 2016-04-11 (2)

Næste offentligt møde er  Mandag d. 9. maj i Bårse Skole.

REFERAT 2016-02-08

Næste Styregruppemøde er mandag d. 13. maj i Spindeskolen,Bygaden 22,Køng.

Hvis det er godt vejr,grill i haven før mødet.

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Køng Borgerforening:

       Jens larsen: Formand

Jens Hallqvist :Næstformand og Sekretær.

Frantz Hansen : Kasserer og Webmaster.

Hans  Jensen : Medlem af Bestyrelsen.

Bjarne Kristiansen:Medlem af Bestyrelsen.

Anette Bækgaard : 1. Suppleant.

Preben Larsen: 2. Suppleant.

.

 

.

 

 

 

Fotogruppen  “Kafe  Køng”

Fotogruppen ”Kafé Køng” udstiller i Kulturarkadens forhal i oktober, hvor en gruppe medlemmer viser et bredt udvalg af fotos.
Motiverne spænder vidt, og fotografierne er primært stemningsbilleder af forskellig art.

Spindeskolen på Bygaden i Køng danner rammen om fotogruppens to månedlige møder, hvor medlemmerne inspirerer hinanden og udvælger månedens billede.
Fotogruppen er åben for nye medlemmer, oplyser Frantz Hansen, der er formand for de fotointeresserede i Køng.

Næste møde i Fotogruppen : Onsdag d.3. august  2016 kl.19. i Spindeskolen.

DSC03786

Månedens billede Juni/Juli. Foto: John Krogsgaard Petersen.

 Køng Forsamlingshus.
Køng Forsamlingshus som hidtil har været kommunal bliver fra nytår
til et egnshus og bliver ligestillet med alle andre forsamlingshuse i
kommunen.
Fremover skal alle forsamlingshuse drives på ens vilkår.
Støtten fastsættes ud fra husets størrelse, og de skal alle, uden
betaling, stille lokalerne til rådighed for folkeoplysende foreninger.
Private skal betale for at leje lokalerne til for eksempel fester.
Køng Forsamlingshus får et ekstraordinært tilskud til udvendig
istandsættelse.