Det sker

Referat fra Bestyrelse møde i Køng Borgerforening 

Referat fra Bestyrelse i Køng Borgerforening d. 19/11-22 kl.10,00 hos Kurt
Deltagere.Kurt, Bøje,Henrik,Allan, Bjarne, Meiken .

 

Pkt.1. Orientering fra formanden
E, Hjertestarter opsætning udsat.
G, Pap presse  er solgt.
H, spindevænget, bliver der lavet arbejdsdag til foråret,
I, Gas afregning , aconto ligger på 16,000 pr. Kvartal.
D, Fodgænger felt ved Rema. Allan ringer til en på kommunen og evt. For en gemmengang på Bankevejen.
C, Udsat.
B, Brug af egenshuset, Udsat.
A, Sommerfest, Udsat.
F, Spis sammen d. 20/1-23, Bliver afholdt hos Køng auto indbydelse kommer ud på på Facebook, Allan laver indbydelsen.
Pkt. 2. Regnskab.
Allan fremlægger regnskabet for Bestyrelsen som ser fint ud.
Pkt. 3 Arbejdsopgaver 2023
Div. Opgaver
Pkt.4 Div.

———————————–

Referat Bestyrelse møde i Køng Borgerforening

Referat fra Bestyrelse møde hos Henrik d. 19/9-22 kl. 19,00

Deltagere.Henrik,Bøje,Kurt,Bjarne,Allan,Meiken. Afbud Gitte

 

Pkt.1  Orientering fra formanden.
Vi har fået installeret nyt gasfyr, det kører godt nu.og der har været gennem syn.

Der er afsluttet med skærver ved flagstænger.

Vi skifter forsikring fra Tryg til Alm. Brand fra årsskiftet.

Pap pressen er sat til salg Kurt har fået et bud på 6.000 kr.

Pkt. A  Infotavler.
Allan tager en snak med Rema købmanden og afventer hvad lokalforum kommer med.

Pkt. B,C og E Brug af Egnshuset, Sommerfest,
Udvalg nedsat m.h.p at planlægge fællesspisning i Køng Autos lokaler den 20.01.2023

Pkt. D Områdes udvikling .
Køng Lundby og omegnes lokalforum afholdt møde den 12.09.2022

Vi er 4 i bosætnings gruppen fra Bestyrelsen i Køng Borgerforening og afventer hvad
Lokalforum kommer med efter d. 10/10-22

Meiken og (Gitte) har møde med Dorthe Irvold d. 21/9-22 omkring Kvivemarken / Belisvej

Pkt. F  Information om Borgerforeningen.
Husk at Bruge web siden Køngweb.dk

Pkt. G   Fortorve i Køng
Kurt har sendt billeder til kommunen omkring biler på fortorv og uden nunnerplade mm.

Pkt. H  Trafiksikkerhed på Bankevejen.
Meiken har skrevet hørings svar til kommunen angående bump på Bankevejen

Allan skriver et hørings svar fra Køng Borgerforening vegne.

Pkt. 2  Regnskab
Allan har gemmengået regnskabet alt køre fint begge lejer betaler til tiden.
Køng pensionistforening har fået 3.000 kr. til sommertur

Vi arbejder på et par hjertestarter yderligere i området

Pkt. 3  Arbejds opgaver 2022
Kurt har fået tilbud på gelænder på 6.000 kr. fra lokal smed

Et nyt pudslag på trappen skal laves samt fliser ved tappen

Pkt. 4  Div
Bøje har solgt de sidste stole til Skuderløse jagtforening
De sidste borde kommer til Avnø

Køng Museum Pressemeddelelse julegaveværksted 2022