Det sker

images2TE8MX5M-300x300

Hjertestarterskab ved Min Købmand i Køng

Alle Foreninger,Firmaer og Privatpersoner der giver

mere end kr. 1000,-,kan få deres   navn på sponsortavlen ved Hjertestarteren.Mindre beløb modtages også med tak,kan sættes ind på kontonr.:                                       5479-2719565.

Forløbige støtter er :

    Køng-Svinø Menighedsråd med kr.1000,-

    ISG-Svend Gønge med                    kr.1000,-

    Køng Husflidsforening med         kr.1000,-

    Støtteforeningen Køng Museum kr.1000,-

————————————————————————————————————————–

Køng Museum 

Inviterer til fernisering Lørdag 3. September kl.14.

Køng Museum Invitation Anne Marie Egemose

 

 

Anne Marie Egemose på Køng Museum

 

Den 3. september åbner udstillingen NærVær på Køng Museum, hvor den fremtrædende danske væver Anne Marie Egemose viser sine arbejder. Udstillingen varer til 23. oktober 2016. Derved følger Køng Museum op på de senere års udstillinger, hvor museet har vist nogle af de store danske vævere, som for eksempel udstillingen med Inge Bjørn i 2012 og Hanne Vedel i 2013.

 

På udstillingen viser Anne Marie Egemose (f. 1941) udkast til gobeliner og kirketekstiler, mindre billedvævninger, vævede miniaturer og grafik samt skitser, der relaterer til nogle af de udstillede værker.
For Anne Marie Egemose er væven det vigtigste redskab for det kunstneriske udtryk. Hvor opmærksomheden tidligere i hendes billedvævninger har været rettet mod årstidernes skiften og rytmen i årets gang med de skiftende farver og lys i landskabet, er blikket i miniaturetekstiler på udstillingen i langt højere grad rettet indad og er mere spirituel.

Anne Marie Egemose eksperimenterer med vævens grænser og introducerer ikke-tekstile materialer i vævningen. I hørtrenden er indvævet en messingtråd, der tillader den færdige vævning at blive formet. Af de mere traditionelle materialer benyttes bomuld og forskellige andre fibre, bl.a. blår, hestehår og kozopapir, hvis grundmateriale stammer fra en langfibret plante.

Anne Marie Egemose har en solid uddannelse bag sig først som grafiker i begyndelsen af 1960’erne på Det Fynske Kunstakademi, siden suppleret af ophold på forskellige anerkendte danske væveværksteder. Gennem en lang årrække har hun haft store udstillinger i ind- og udland, og i øjeblikket udstiller hun på Gl. Estrup sammen med blandt andet Inge Bjørn. Sidste år deltog hun i udstillingen: ”Dansk Gobelinkunst”, der vistes på Eremitagen i Skt. Petersborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landet mellem Fjordene.

Landsbyklyngeprojekt for borgere i Bårse-Beldringe,Køng.Lundby,Sværdborg,Svinø og Udby

———————————————–

Køng Borgerforening.

Billeder fra en god Havefest i Spindeskolens have 29 juli 2016:

6. Havefest i Køng 29. juli 2016 5. Havefest i Køng 29. juli 2016

 

 

 .

Møde om landsbyklynger i Køng Forsamlingshus Mandag d. 11.Januar kl.18.00

Alle er meget velkomne.

Læs denne artikel/pdf fil til inspiration til mødet.

Klik her: 201511241101 (1)

Klik her; Vis nyhed – Vordingborg Kommune

Et godt møde i Køng Forsamlingshus.

Foreløbigt referat fra mødet i Køng Forsamlingshus.

Læs her: Klyngesamarbejde kørt i stilling _ Sydsjællands Tidende

Referat fra landsbyklyngemøde i Køng Forsamlingshus.

Læs her:REFERAT 2016-01-11 (1)

Næste møde i Svend Gønge Hallens cafeterie mandag d. 8.februar kl.19. til 21.der serveres kaffe og kage .

Referat fra landsbyklyngemøde d.8.februar.

læs her: REFERAT 2016-02-08

Næste møde mandag d. 14.marts kl.19.00 i Graverboligen Hastrupvej 2 i Beldringe.

 Læs her: REFERAT 2016-03-14 (1)

Næste offentligt  møde mandag d. 11. april kl. 19. i Lundby Bibliotek.

Læs her:REFERAT 2016-04-11 (2)

Næste offentligt møde er  Mandag d. 9. maj i Bårse Skole.

REFERAT 2016-02-08

Næste Styregruppemøde er mandag d. 13. maj i Spindeskolen,Bygaden 22,Køng.

Hvis det er godt vejr,grill i haven før mødet.

Næste møde er Mandag d.15 august 2016 på Svinø.Mødested senere.

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Køng Borgerforening:

       Jens larsen: Formand

Jens Hallqvist :Næstformand og Sekretær.

Frantz Hansen : Kasserer og Webmaster.

Hans  Jensen : Medlem af Bestyrelsen.

Bjarne Kristiansen:Medlem af Bestyrelsen.

Anette Bækgaard : 1. Suppleant.

Preben Larsen: 2. Suppleant.

.

 

.

 

 

 

Fotogruppen  “Kafe  Køng”

Fotogruppen ”Kafé Køng” udstiller i Kulturarkadens forhal i oktober, hvor en gruppe medlemmer viser et bredt udvalg af fotos.
Motiverne spænder vidt, og fotografierne er primært stemningsbilleder af forskellig art.

Spindeskolen på Bygaden i Køng danner rammen om fotogruppens to månedlige møder, hvor medlemmerne inspirerer hinanden og udvælger månedens billede.
Fotogruppen er åben for nye medlemmer, oplyser Frantz Hansen, der er formand for de fotointeresserede i Køng.

Næste møde i Fotogruppen : Onsdag d.14. september  2016 kl.19. i Spindeskolen.

20160523_131008

Månedens billede august 2016. Foto: Winie Jaaouane.

 Køng Forsamlingshus.
Køng Forsamlingshus som hidtil har været kommunal bliver fra nytår
til et egnshus og bliver ligestillet med alle andre forsamlingshuse i
kommunen.
Fremover skal alle forsamlingshuse drives på ens vilkår.
Støtten fastsættes ud fra husets størrelse, og de skal alle, uden
betaling, stille lokalerne til rådighed for folkeoplysende foreninger.
Private skal betale for at leje lokalerne til for eksempel fester.
Køng Forsamlingshus får et ekstraordinært tilskud til udvendig
istandsættelse.