Borgerforening

Om Køng Borgerforening

Køng Borgerforening er en forening for alle borgere i Køng Sogn. Foreningens formål er at varetage Køng Sogns beboers fælles interesser, ved at udvikle og styrke et godt forhold mellem borgerne, samt et godt forhold til myndighederne og arbejde for at bevare og udvikle lokalsamfundet.

Her på denne og de følgende sider kan du læse meget mere om Køng Borgerforening, hvor du blandt andet finder foreningens vedtægter.

Du kan også se bestyrelsens nuværende sammensætning med tilhørende mailadresser. Du er mere end velkommen til at kontakte bestyrelsen ad den vej.

Bestyrelsen for Køng Borgerforening ønsker åbenhed omkring det arbejde der foretages i bestyrelsen. Derfor har du mulighed for at læse og downloade bestyrelsens referater, så du kan følge med i bestyrelsens arbejde og de aktiviteter og projekter, der enten er i gang eller er under opsejling.

Som en opfordring kan du via Køng web indsende ideer og forslag til nye projekter til foreningen – projekter som du mener bestyrelsen med fordel bør deltage i. Alle forslag er velkomne og indsendte forslag vil blive behandlet ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Gå til send besked siden.