OBS !!! Både fjernes

I forbindelse med vores projekt Forskønnelse af Kostræde Banker (Grøn Pulje) har vi, i samarbejde med Vordingborg kommune igangsat oprydning og fjernelse af både/skydepramme mv. ved bådpladsen ved Dybsø Fjord.

Kommunen har i den forbindelse mærket bådene/bådvragene med følgende tekst:

“Din jolle/pram skal fjernes fra kommunens areal Mat. nr.: 25hg og 25he Kostræde By, Køng (ejer: Vordingborg Kommune)

Kære bådejer Din jolle/pram (båd) ligger på Vordingborg Kommunes areal på Bankevejen 121 og 123. Din båd henligger på vores ejendom uden tilladelse, og den skal nu fjernes fra ejendommen. Den skal flyttes senest den 11. august 2024. Vordingborg Kommune ønsker i samarbejde med Køng Borgerforening at forskønne området ved Bankevejen, for at øge naturindholdet og de besøgenes naturoplevelse.

Der bliver mulighed for at have et antal både på kommunens areal, men kun efter forudgående aftale med og betaling til Køng Borgerforening. Både (joller/skydepramme m.v.) der henligger efter den 31. juli 2024 vil blive flyttet/fjernet af Vordingborg Kommune. Arealet din båd ligger på er udpeget som strandeng, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Arealet ligger yderligere inden for strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15), som administreres af Kystdirektoratet. Det betyder at naturen ved Bankevejen er beskyttet. Både der henligger gavner ikke områdets natur. Derfor skal de fjernes.

For yderligere information kan jeg kontaktes på mobil 21 13 69 95.

Mvh Mads Brinck Lillelund Natur- og vandløbsmedarbejder”.

Prisen for “leje” af bådplads har Køng Borgerforenings bestyrelse fastsat til 50 kr. årlig, men bestilling af bådplads skal dog afvente at vi får opsat bådstativer. Håber I har forståelse herfor og skal på det kraftigste opfordre til, at ingen fremover efterlader deres båd/bådvrag eller andet på området.

På vegne af Køng Borgerforenings bestyrelse.

Vi glæder os til at se dig.

På vegne af Køng Borgerforenings bestyrelse