Bestyrelsen i Køng Borgerforening

Formand: Kurt Pedersen

tlf: 51553749  mail: kurtpedersen1309@gmail.com

Næstformand: Henrik Andersen

tlf: 23342378  mail: henrikmolter53@outlook.dk

Kasserer:  Allan Hansen

tlf: 40757953  mail: dueurtvej14@gmail.com

Sekretær og administrator af KøngWeb: Meiken Søndergaard 

tlf: 20154928  mail: meikens@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem: Bøje Nielsen

tlf: 30102880  mail: bnielsen1969@gmail.com

Suppleant:  Bjarne Christiansen

tlf: 25130007   mail: klitgaard@christiansen.mail.dk