Lokal Råd

På et borgermøde i Overvindinge Forsamlingshus den 10 maj 2007
blev Lokalråd 1 i Vordingborg Kommune dannet.

Lokalråd 1 er en sammenslutning af 5 sogne og fik navnet: Lokalrådet for Køng,
Lundby. Svinø, Sværdborg og Udby sogne

På Generalforsamlingen den 26. april 2010 blev lokalrådets navn ændret til Lundby Lokalråd

For referater og lignende.

Der henvises til hjemmesiden : lundbylokalråd.dk

Bestyrelsen