Foto 2022

Januar måneds billede. Vor frue Kirke i Vordingborg. Foto af Kurt Lind Jørgensen
Februar måneds billede fra Ore Strand Fotograferet af Kurt Lind Jørgensen
Februar måneds billede Ore Strand Fotograferet af Kurt Lind Jørgensen