Ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2024 kl.19:00 i Køng Egnshus.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
 4. Forelæggelse af årsregnskab.
 5. Indkomne forslag
  • Forslag 1 (Bjarne Klitgaard Kristensen)
  • Forslag 2 Nedsættelse af udvalg til forberedelse og afholdelse af Sct. Hans arrangement (bestyrelsens forslag).
  • Forslag 3 Opkøb af værdipapirer (bestyrelsens forslag).
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Kurt Pedersen (modtager genvalg)
  • Bøje Nielsen (modtager genvalg)
 7. Valg af suppleanter.
  • 2 vakante.
 8. Valg af kritisk revisor
  • Bjarne Larsen
 9. Valg af ekstern revisor
  • Beierholm
 10. Forskønnelse af Kostræde Banker – Grøn Pulje
  • Meiken Søndergaard vil give en status på projektet.
 11. Eventuelt
  • Hvilke aktiviteter mm. finder DU at Køng Borgerforening skal initiere?

Efter generalforsamlingen vil der være oplæg ved Daniel Irvold.

Der serveres øl og vand.

Bilag: