Referat fra Bestyrelse møde i Køng Borgerforening 19. november 2022

Referat fra Bestyrelse møde i Køng Borgerforening d. 19/11-22 kl. 10 hos Kurt

Referat fra Bestyrelse i Køng Borgerforening d. 19/11-22 kl.10,00 hos Kurt
Deltagere.Kurt, Bøje,Henrik,Allan, Bjarne, Meiken .

Pkt.1. Orientering fra formanden
E, Hjertestarter opsætning udsat.
G, Pap presse  er solgt.
H, spindevænget, bliver der lavet arbejdsdag til foråret,
I, Gas afregning , aconto ligger på 16,000 pr. Kvartal.
D, Fodgænger felt ved Rema. Allan ringer til en på kommunen og evt. For en gemmengang på Bankevejen.
C, Udsat.
B, Brug af egenshuset, Udsat.
A, Sommerfest, Udsat.
F, Spis sammen d. 20/1-23, Bliver afholdt hos Køng auto indbydelse kommer ud på på Facebook, Allan laver indbydelsen.
Pkt. 2. Regnskab.
Allan fremlægger regnskabet for Bestyrelsen som ser fint ud.
Pkt. 3 Arbejdsopgaver 2023
Div. Opgaver
Pkt.4 Div.