Referat fra Bestyrelse møde i Køng Borgerforening 10. januar 2023

Referat Fra Bestyrelse møde d.10/1-23 kl. 16,30
Pkt.1  Fællesspisning
Dagsdato 70 tilmeldt.
Alt kører planmæssigt
Pkt. 2  Forskønnelse af  Kostræde Banker
Meiken informer om forskønnelse af området v/ fjorden