Indkaldelse til ordinær generalforsamling 25. april 2023.

KØNG BORGERFORENING

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25.04.2023 kl 19,00 i Køng Engshus.

Dagsorden:

Valg af ordstyrer

Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner

Forelæggelse af årsregnskab

Indkomne forslag . Der er ikke modtaget forslag.

Vedtægtsændringer forslag fra bestyrelsen

Valg til bestyrelsen

På valg er Henrik, Bjarne og Allan der alle modtager genvalg.

Valg af suppleanter

Valg af kritisk revisor og ekstern revisor

Eventuelt.

Kl ca 20.00 Daniel Irvold orienterer om hvad der sker i Kommunalbestyrelsen som vedrører vores område.

Kl ca 20.15 EuroWind Energy vindmøller i Køng Mose, med mulighed for fjernvarme til lokalområder.

Læs: 2022 – Ledelsens Regnskabserklæring 841891

Læs: 2022 – Skattemæssigt årsregnskab 841891

Læs: 2022 – Årsrapport 841891 (1)