Spindeskolen

I anledning af at Spindeskolens fremtidige drift overgår til Køng Borgerforening når restaureringen er tilendebragt, har borgerforeningen ansøgt om og fået tilladelse til at foretage indsamling med dette formål for øje.

Indsamlingen vil bestå af 3 elementer.
Daglig indsamling af pantkuponer i Spar Køng.
Indsamlingsbøsser ved arrangementer hvor Køng Borgerforening deltager.
Personligt tegnede sponsorater.
De indsamlede midler indsættes på en særlig konto der kun kan benyttes af to navngivne personer i fællesskab.
Indsamlingsresultatet vil blive offentliggjort hver måned på  www.koengweb.dk samt ved opslag ved flaskeautomaten i butikken.
Bestyrelsen håber på stor lokal opbakning så vi kan bevare og få glæde af vort hus med have midt i byen.
Venlig hilsen
Poul Erik Rønje